20% ще е ръстът на онлайн рекламата в България през 2012

“Очаквам интернет пазарът в България през 2012 г. да нарасне с 20%”, коментира на работна закуска с журналисти Стюарт Тил, изпълнителен директор на една от водещите интернет медийни компании в страната Инвестор.БГ АД. За сравнение през 2011 онлайн рекламният пазар е нараснал с 12% до 29.5 млн. евро (59 млн. лв.), уточни Тил.

делът на онлайн рекламата в общия рекламен микс през 2011 г. е 8%, като очакванията са този дял да нарасне през настоящата година до 9,3% и да достигне 16,3% през 2015 г., което е доста песимистичен сценарий, предвид на това, че например в Унгария през 2010 г. онлайн пазарът възлиза на 96 млн. евро, при пазарен дял на интернет рекламата от 12%., а в Чехия цифрата е 186 млн. евро и 21% дял

по неофициални данни на членовете на IAB от CEE за 2011-та делът на онлайн рекламата, който за България е 8%, по данни, цитирани от Стюарт Тил, Инвестор, в региона е:
Македония – около 1%
Сърбия – малко под 5%
Румъния – около 7%
Унгария – 20%
Словакия – 20%

 

онлайн информираност

данните са от проучване на IAB Полша и са доста показателни за ролята на отпимизацията, корпоративния сайт и мнението на другите онлайн в различните сектори

да се надяваме скоро ще имаме подобни данни и за България

за кликовете и кликащите

данните са от доклада на comScore от онзи ден (окт 2010), доста от основните факти бяха проговорени на Webit, голяма част изтекоха и бяха повторени из twitter

ето малко изключително любопитни факти за кликовете и кликащите, естествено не другаде, а онлайн:
84% от населението онлайн НЕ клика на реклама
4% кликат умерено, а 4% – доста
22% от всички кликащи са доста кликащи
67% от кликовете са дело на доста кликащите

така излиза, че 4% от онлайн хората правят 67% от кликовете
wow!

това е важен урок за рекламодателите – не гонете кликове! за жалост рекламодателите у нас днес са се концентрирали върху кликове като резултат и само така (или хайде, основно така) отчитат успеха на своите кампании

хайде още малко цифри:
най-висок среден ctr на банер има в Малайзия – 0.30, а най-нисък – във Филнандия – 0.05
средно най-висок ctr на банер дават автомобилните – 0.15, а най-нисък – финансовите – 0.06

добри цифри за сверяване на часовника. вие какъв последно среден ctr направихте?