Happy Voting, Europe

чудесна кампания за гласуване на Евро изборите – happyvoting.eu

и интерпретацията на песента от студентите в НБУ

за два дена вирусно разпространение и 6000 гледания! поздравления!

комплименти!